bij ziekte?

Mag mijn peuter naar de psz bij ziekte?

Helaas nee,

Bij ziekte en koorts is uw peuter thuis beter af. Tevens voorkomen we dat andere peuters ziek worden.

Namens de peuterspeelzaal alvast beterschap en we zien je graag terug als je je weer goed voelt

Open Vakantierooster