Klachtenprocedure

Stichting Peuterspeelzaal "De Poppenkast”

In het geval ouders klachten hebben over de geboden diensten door onze peuterspeelzaal, is het van belang dat deze klachten zorgvuldig worden behandeld. In de meeste gevallen kunnen klachten met en door de direct betrokkene(n) worden opgelost. Voor situaties waarin dit niet mogelijk blijkt, is een vastgelegde regeling nodig. Naast de waarde van de regeling voor degene met de klacht, heeft een klachtenregeling ook waarde voor de peuterspeelzaal. Klachten geven informatie over (mogelijk) zwakke plekken in de organisatie. Een klacht kan gezien worden als een kans. Door een klacht serieus te nemen en er serieus naar te kijken, kunnen we daarmee wellicht onze kwaliteit verbeteren. In dit reglement wordt de procedure beschreven voor het afhandelen van klachten. Klik op de link om het bestand te openen.

Klachtenregeling download