Welkom


Hartelijk welkom op de website van Peuterspeelzaal De Poppenkast, een zelfstandige peuterspeelzaal, gevestigd in het mooie dorp Kamerik.

Onder leiding van gediplomeerde en ervaren peuterleidsters kunnen kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar spelen, ontdekken en zich ontwikkelen in een kleurrijke en veilige omgeving. Rondom de speelzaal ligt een grote tuin, waarin volop klim- en klautermogelijkheden zijn, waar bomen en struiken groeien en vogeltjes fluiten.

Wilt u een kijkje komen nemen?
Van harte welkom! Belt u even met één van de leidsters voor een afspraak. 

SLUITING


Helaas gaat op 31 juli 2019 peuterspeelzaal "De Poppenkast" haar deuren noodgedwongen sluiten.

GEEN INKOMSTEN

Om meer aanmeldingen te krijgen hebben we flyers verspreid, posters opgehangen in het dorp en deelgenomen aan lokale evenementen zoals Kamerik Proeft. Helaas waren deze acties tevergeefs; er kwamen geen nieuwe aanmeldingen. De Poppenkast heeft in haar bestaan natuurlijk wel vaker magere tijden gekend en verlies draaien hoeft niet meteen het einde te zijn. Echter, wanneer je reserves op zijn en er geen uitzicht is op verbetering, dan is het op een gegeven moment toch afgelopen. Zonder peuters geen inkomsten.

GEEN PEUTERS

Er is minder vraag naar wat wij bieden; een peuterspeelzaal is anders dan kinderopvang. Op een peuterspeelzaal komen kinderen wennen aan samen zijn in een groep, zonder dat hun ouder of verzorger hierbij aanwezig is. Op de kinderopvang wennen kinderen daar ook aan, maar de reden dat kinderen daar zijn is dat hun ouders / verzorgers aan het werk zijn. De peuterspeelzaal wordt gezien als een voorbereiding op naar school gaan, vooral voor kinderen waarvan tenminste één ouder / verzorger thuis is. In deze tijd, waar in veel gezinnen (beide) ouders / verzorgers werken, gaan de meeste kinderen naar de kinderopvang.

WET- EN REGELGEVING

Al jaren komen er meer en meer regels en voorschriften. Meestal gaat het om extra scholing van de medewerkers, soms om voorschriften betreft veiligheid, persoonsgegevens of het terrein/gebouw. De Poppenkast heeft VVE plaatsen en het beleid daarvoor wordt ook regelmatig gewijzigd, zowel door de GGD als door de overheid. Het is veel werk voor een vrijwilligersbestuur om dit allemaal te regelen en te administreren. Bovendien is scholing vaak erg duur en kunnen we enkel onze reserves inzetten die we hebben opgebouwd in goede tijden. Onze andere inkomsten, zoals uit sponsoring, of uit fondsen, zijn geoormerkt. Zodoende hebben we in magere tijden niet altijd geld om aan de wet- en regelgeving te voldoen.

STICHTING MET VRIJWILLIGERSBESTUUR

De leidsters zijn de enigen die betaald worden bij De Poppenkast. Voor de rest zijn wij afhankelijk van vrijwilligers. Het bestuur bestaat dus ook uit vrijwilligers. Door de uitgebreide wet- en regelgeving krijgt het bestuur steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Als je een wat groter bestuur hebt, dan zijn deze lasten nog wel te verdelen, maar net als alle stichtingen, kampt De Poppenkast met een tekort aan vrijwilligers en daardoor een tekort aan bestuursleden. De ouders van de peuters komen, in de tijd dat hun kind op De Poppenkast zit, twee keer helpen met een klus, maar zonder vrijwilliger onderhoud die dit coördineert, zet dat geen zoden aan de dijk. Bovendien hebben we nu nog zo weinig peuters, dat zelfs het organiseren van de NL Doet dag dit jaar geen zin had.