WIE ZIJN WIJ

Actief sinds 1974

Peuterspeelzaal De Poppenkast werd in 1974 opgericht, na een in het dorp gehouden enquête waarop 50 positieve reacties binnenkwamen.

Inmiddels zijn wij de enig overgebleven zelfstandige peuterspeelzaal in de regio. Deze zelfstandigheid kunnen we handhaven doordat we steeds ruim voldoende aanmeldingen krijgen en doordat de inwoners en het bedrijfsleven in Kamerik de speelzaal een warm hart toedragen.
Het voordeel van een zelfstandige peuterspeelzaal is dat de kinderen vaste leidsters op de groep hebben, het contact tussen leidsters en ouders goed en snel tot stand komt en dat snel kan worden ingesprongen op nieuwe ontwikkelingen, d.w.z. de ‘lijnen zijn kort’.

De Poppenkast is een stichting met een vrijwilligersbestuur. Dit bestuur bestaat uit een aantal ouders die eens per 6 weken samen met de coördinerend leidster in vergadering bijeen komen om op deskundige en enthousiaste wijze leiding te geven aan de organisatie.

Wanneer u belangstelling heeft voor een bestuursfunctie, laat u dan eens informeren op de speelzaal.  

Doelstelling

Spelend leren educatief ontwikkeling

Peuterspeelzaal De Poppenkast biedt onder deskundige leiding stimulansen aan de persoonlijke ontplooiing van kinderen tussen twee en vier jaar.

Er worden mogelijkheden geschapen voor het vrije beleven en ontdekken van verschillende materialen, situaties en eigen gevoelens, zonder nadruk op het leveren van prestaties. Sociale vaardigheden worden spelenderwijs geoefend en verder ontwikkeld als aanvulling op en ter ondersteuning van de thuissituatie.

U kunt het pedagogisch beleidsplan van de speelzaal inzien en downloaden. Dit kunt u vinden onder downloads.

VVE

Extra aandacht wanneer nodig

Voor kinderen met een (dreigende) achterstand in de taal, sociaal-emotionele en/of motorische ontwikkeling hebben wij VVE-plaatsen beschikbaar. Deze kinderen bieden wij het stimuleringsprogramma ‘Puk en Ko’ aan, dat speciaal ontwikkeld is voor peuters.

De kinderen met een VVE indicatie komen 4 dagdelen (minimaal 10 uur) bij ons. De indicatiestelling hiervoor wordt gedaan door het consultatiebureau.