Bestuur

De Poppenkast is een stichting met een vrijwilligersbestuur. Dit bestuur bestaat uit een aantal ouders die eens per 6 weken samen met de coördinerend leidster in vergadering bijeen komen om op deskundige en enthousiaste wijze leiding te geven aan de organisatie. Wanneer u belangstelling heeft voor een bestuursfunctie, laat u dan eens informeren op de speelzaal.